Driedaagse training SCHIP-aanpak

Doel en eindtermen van deze training:

Het grondig kennismaken met de SCHIP-aanpak en deze kunnen toepassen bij (v)echtscheidingen. De basis methodieken die ten grondslag liggen aan deze aanpak zijn die van het EFT-model en de Narratieve Benadering.

Na afloop van de driedaagse training is de deelnemer in staat om de SCHIP-aanpak zelfstandig toe te passen.

Men heeft kennis opgedaan van:

 • De theorie van (de postrelationele) rouw na echtscheiding
 • De theorie van het HART-model
 • De theorie van de connectie tussen verlies en conflict
 • De theorie van relatievorming
 • De invloed van seksuele ontrouw
 • De SCHIP-aanpak
 • De relatie tussen hechting-coping
 • De Narratieve-benadering
 • De EFT-benadering

Men is in staat om deze kennis toe te passen tijdens de vijf fasen van de SCHIP-aanpak waarbij gebruik gemaakt wordt van de methodiek van de EFT en de narratieve methode.

Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek of door de trainer aangeleverde casuïstiek.

Cursisten ontvangen het certificaat SCHIP-behandelaar waarna men een licentie kan afnemen om daarmee ook daadwerkelijk de SCHIP-aanpak uit te kunnen voeren. De jaarlijkse kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 125,–. Men wordt dan ook ingeschreven in het verwijsbestand van www.schipaanpak.nl

Positie van de training:

Voor deze training is accreditatie toegekend vanuit SKJ (31 ptn), NVRG (10 ptn), het registerplein (36 ptn), MfN (21 ptn), LV POH-GGZ (18 ptn) en NVO/NIP (herregistratie: 19 ptn; tijdelijke wegingsregeling: behandeling 5 ptn, overige taken 4,5 ptn ).

Werkwijze en didactische werkvormen

De volgende didactische werkvormen komen aan bod:

 • Bestuderen van verplichte literatuur
 • Verwerkingsopdrachten
 • Rollenspelen
 • Oefeningen plenair, in tweetallen en sub-groepjes
 • Oefeningen m.b.t. reflectie op eigen houding, visie en valkuilen
 • Casuïstiekbespreking
 • Individuele eindpresentatie

Doelgroep

Mediators, therapeuten, advocaten, en andere professionals die werken met ofwel relatieproblematiek, ofwel scheidende paren.

Kosten

Deze training wordt gegeven door Leoniek van der Maarel en Tineke Rodenburg. De open inschrijving wordt gefaciliteerd door de Sociale Academie Utrecht. Deze training kost € 975,– vrijgesteld van btw.

De incompany training kan worden gegeven aan maximaal 15 personen. Deze kost voor twee dagen € 7500,– excl. 21% btw en excl. reiskosten.