Eendaagse training verlies en rouw bij kinderen in echtscheidingssituaties

Doel en eindtermen van deze training:

Het grondig kennismaken met de theorie van verlies en rouw bij kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties en concrete praktische handvatten te krijgen hoe kinderen en jongeren hierin te begeleiden.

Men heeft kennis opgedaan van:

 • de theorie en stadia van echtscheiding;
 • het HART – model; • psychologische taken;
 • gevoelens, reacties en gedrag bij kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties
 • de verliescirkel
 • rechten van het kind van gescheiden ouders
 • de inzet van de kindbehartiger
 • PAS (Parental Alienation Syndrom)

Na deze training bent u in staat om kinderen en jongeren te begeleiden in een echtscheidingsproces. Daarbij speelt psycho-educatie voor ouders een grote rol. Tevens bent u in staat om door te verwijzen indien de situatie hierom vraagt.

Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek of door de trainer aangeleverde casuïstiek.

Positie van de training:

Voor deze training is accreditatie toegekend vanuit SKJ (10 ptn).

Werkwijze en didactische werkvormen:

Men krijgt voorafgaand aan de training een reader. Er wordt in de training veel gewerkt met eigen casuistiek.

De volgende didactische werkvormen komen aan bod:

 • Bestuderen van verplichte literatuur
 • Verwerkingsopdrachten
 • Rollenspelen
 • Oefeningen plenair, in tweetallen en sub-groepjes
 • Oefeningen m.b.t. reflectie op eigen houding, visie en valkuilen
 • Casuïstiekbespreking

Doelgroep

Professionals die werken met kinderen en jongeren in rouw. Dit kunnen coaches, therapeuten, maatschappelijker werkers zijn, maar ook leerkrachten opvangbegeleiders e.d.

Kosten

Deze training wordt alleen in company gegeven door Leoniek van der Maarel.

De incompany training kan worden gegeven aan maximaal 15 personen. Deze kost voor een dag € 1500,– excl. 21% btw en exclusief reiskosten.

Ik wil meer informatie of me opgeven of voor deze training